Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
LpKwota przetarguData ogłoszenia
przetargu:
Termin składania
ofert do:
Opis przetargu
1 - - - 31.12.2012r08.01.2013rprzetarg na dostawę oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
2 - - - 19.12.2012r28.12.2012rprzetarg na dostawę oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
3 - - - 18.12.2012r28.12.2012rprzetarg na dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
4 - - - 07.12.2012r18.12.2012rkonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
5 - - - 05.12.2012r14.12.2012rprzetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
6 - - - 04.12.2012r12.12.2012rprzetarg na odbiór i utylizację odpadów komunalnych w SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
7 - - - 04.12.2012r17.12.2012rprzetarg na dostawę oleju napędowego dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
8 - - - 30.11.2012r17.12.2012rkonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
9 - - - 27.11.2012r07.12.2012rprzetarg na dostawę gazów medycznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
10 - - - 31.10.2012r14.11.2012rkonkurs ofert na wykonywanie usług diagnostycznych dla SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
11 - - - 30.10.2012r13.11.2012rzamówienie publiczne na kompleksowe ubezpieczenie SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
12 - - - 17.10.2012r26.10.2012rprzetarg na dostawę materiałów opatrunkowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
13 - - - 15.10.2012r29.10.2012rprzetarg na zabezpieczenie i organizacja transportu samochodowego, specjalistycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
14 - - - 25.09.2012r05.10.2012rzapytanie cenowe na wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego i drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych w SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
15 - - - 22.08.2012r10.09.2012rzapytanie cenowe na prowadzenie parkingu w SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
16 - - - 17.08.2012r27.08.2012rprzetarg na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
17 - - - 31.08.2012r05.09.2012rzapytanie cenowe na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
18 - - - 17.08.2012r27.08.2012rprzetarg na dostawę srodków czystosciowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
19 - - - 17.07.2012r24.07.2012rzapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej lądowiska helikopterów w SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
20 - - - 11.07.2012r19.07.2012rprzetarg na dostawę srodków czystosciowych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
21 - - - 19.06.2012r26.06.2012rzapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego do ambulansów, których miejscami wyczekiwania są miejscowości: Przasnysz, Chorzele, Jednorożec.. Więcej->>>
22 - - - 12.06.2012r21.06.2012rprzetarg na wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu badań bakteriologicznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
23 - - - 06.06.2012r18.07.2012rprzetarg na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
24poniżej 14 000 € (Euro)05.07.2012r13.07.2012rprzetarg na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych w SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
25 - - - 25.06.2012r05.07.2012rprzetarg na dostawę art. spożywczych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
26 - - - 26.06.2012r03.07.2012rzapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla SP ZZOZ w Przasnyszu do konkursu na e-usługi. Dotyczy: "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2. Rozwój e-Usług".. Więcej->>>
27 - - - 21.06.2012r02.07.2012rzapytanie ofertowe na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu myjki endoskopów zlokalizowanym na czwartym piętrze bryły "G" w SP ZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
28 - - - 17.05.2012r25.05.2012rprzetarg na zakup części i materiałów zużywalnych do analizatorów oraz odczynników do tych analizatorów, odczynników serologicznych, testów oraz materiałów do zamkniętego systemu pobierania krwi do Laboratorium Analitycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
29 - - - 17.05.2012r18.06.2012rprzetarg na najem gabinetu lekarskiego Nr A22 z wyposażeniem niemedycznym i własną rejestracją nr A23 z przeznaczeniem na Poradnię Dermatologiczną na parterze w bloku H Szpitala w Przasnyszu.. Więcej->>>
30 - - - 17.05.2012r18.06.2012rprzetarg na najem kompleksu pomieszczeń bez wyposażenia z przeznaczeniem na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi na parterze w  bloku C Szpitala w SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
31 - - - 17.05.2012r18.06.2012rprzetarg na najem baru wraz z wyposażeniem w SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
32 - - - 17.05.2012r18.06.2012rprzetarg na najem dwóch gabinetów lekarskich z wyposażeniem niemedycznym w SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
33 - - - 17.05.2012r18.06.2012rprzetarg na najem dwóch pomieszczeń przeznaczonych na działalność kiosku w SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
34 - - - 21.05.2012r01.06.2012rprzetarg na usługę prania bielizny szpitalnej dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
35 - - - 08.05.2012r17.05.2012rprzetarg na zakup monitora do mało inwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy fali tętna i termodylucji dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
36 - - - 27.04.2012r10.05.2012rprzetarg na wykonywanie usług w zakresie oceny i opisywania badań Tomografii Komputerowej dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
37 - - - 20.04.2012r08.05.2012rprzetarg na wykonywanie usług diagnostycznych z zakresu badań bakteriologicznych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
38 - - - 12.04.2012r24.04.2012rprzetarg na dostawę mięsa dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
39 - - - 12.04.2012r24.04.2012rzapytanie ofertowe na dostawę ciekłego powietrza wraz montażem oraz dzierżawą zbiornika o pojemności czynnej min. 3,0 ton na ciekłe powietrze do zasilania kriokomory dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
40 - - - 02.04.2012r12.04.2012rprzetarg na konserwację urządzeń dźwigowych i bieżące naprawy w SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
41 - - - 26.03.2012r04.04.2012rprzetarg na dostawę artykułów biurowych, komputerowych oraz naczyń i torebek jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
42 - - - 22.02.2012r02.03.2012rprzetarg na dostawę artykułów szewnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
43 - - - 03.02.2012r13.02.2012rzapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
44 - - - 30.01.2012r08.02.2012rprzetarg na dostawę mleka, art. mlecznych, wędlin oraz pieczywa dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
45 - - - 09.01.2012r07.02.2012rna zakup energii elektrycznej dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
46 - - - 19.01.2012r01.02.2012rzapytanie ofertowe na opiekę serwisową nad tomografem komputerowym Marconi/Picker PQS dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>
47 - - - 17.01.2012r25.01.2012rprzetarg na artykuły do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu.. Więcej->>>