Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

działając na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn.zm.),

ogłasza konkurs

dla indywidualnych praktyk lekarskich oraz odpowiednio dla osób legitymujących się nabyciem fachowym kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych:

Umowy zostaną zawarte na okres 3 lat od dnia 01.11.2014r.