Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wydzierżawienie gruntu pod budynek Apteki Ogólnodostęnej na działce Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu.

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
    Warunki zamówienia - plik do pobrania,

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.11.2015r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 05.11.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
I N F O R M A C J A

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wydzierżawienie gruntu pod budynek Apteki Ogólnodostęnej na działce Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje o zmianie terminu skladania ofert w w/w zapytaniu.
 
Termin składania ofert: 08.12.2015 r. do godz. 10:00


Przasnysz, dnia 13.11.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wydzierżawienie gruntu pod budynek Apteki Ogólnodostęnej na działce Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi na zapytanie udziela odpowiedzi:
 
Pytanie - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 02.12.2015 r.
 

  Przasnysz, dn. 17.12.2015r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wydzierżawienie gruntu pod budynek Apteki Ogólnodostęnej na działce Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.

 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania