Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wydzierżawienie gruntu pod budynek Apteki Ogólnodostęnej na działce Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu.

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
    Warunki zamówienia - plik do pobrania,

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 08.02.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 07.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 10.02.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na wydzierżawienie gruntu pod budynek Apteki Ogólnodostęnej na działce Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania