Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na najem komina wentylacyjnego zlokalizowanego na dachu Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu w celu montażu masztu antenowego na którym zainstalowane zostaną anteny do transmisji internetu .

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie- plik do pobrania,
    Warunki zamówienia - plik do pobrania,

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 15.02.2016 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 13.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 17.02.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na najem komina wentylacyjnego zlokalizowanego na dachu Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu w celu montażu masztu antenowego na którym zainstalowane zostaną anteny do transmisji internetu .


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania