Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

złożenie oferty cenowej na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania
Warunki zamówienia - Sklep ortopedyczny - plik do pobrania

Warunki zamówienia - Poradnia ortopedyczna i Gabinet protetyki słuchu - plik do pobrania

Warunki zamówienia - Kiosk z bielizną - plik do pobrania

Warunki zamówienia - Poradnia dermatologiczna - plik do pobrania

Warunki zamówienia - Sale na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi - plik do pobrania

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 01.09.2016r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 28.07.2016 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


INFORMACJA

przetarg na: 
 
złożenie oferty cenowej na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu dodatkowę informację o zmianie warunków przedmiotu dzierżawy - Gabinet protetyki słuchu.

Informacja- plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 29.07.2016 r.
  Przasnysz, dn. 16.09.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

przetarg na:
 
złożenie oferty cenowej na dzierżawę pomieszczeń zlokalizowanych w Szpitalu w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie Sklep ortopedyczny - plik do pobrania