Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Przetarg na:

złożenie oferty cenowej na dzierżawę gabinetu lekarskiego w Szpitalu w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie- plik do pobrania,

Ogłoszenie do publicznej wiadomości- plik do pobrania

SIWZ - plik do pobrania
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 11.06.2018r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 30.04.2018 r.
 
  Przasnysz, dn.14.05.2018 r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

Przetarg na :
 
złożenie oferty cenowej n adzierżawę gabinetu lekarskiego w Szpitalu w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 
Odpowiedz na zapytania  - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 03.07.2018r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


ROZSTRZYGNIĘCIE

Przetarg na:
złożenie oferty cenowej na dzierżawę gabinetu lekarskiego w Szpitalu w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygniecie przetargu.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania