Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

na dzierżawę pomieszczeń na działalność biurową dla służb pomocy społecznej rodzinie.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania

Warunki zamówienia - plik do pobrania


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 06.05.2019r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 05.04.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

na dzierżawę pomieszczeń na działalność biurową dla służb pomocy społecznej rodzinie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.                                                                                      

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

Przasnysz, dnia 09.05.2019 r.