Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Dotyczy przetargu na: "Wymianę dźwigów szpitalnych w holu windowym w SPZZOZ w Przasnyszu".
 1. Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123.

  Ogłoszenie- plik do pobrania,
  SIWZ - plik do pobrania,
  Umowa - plik do pobrania.
   

 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 20.06.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 03.06.2016 r.
 
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480


Uzupełnienie SIWZ

Dotyczy przetargu na: "Wymianę dźwigów szpitalnych w holu windowym w SPZZOZ w Przasnyszu".
 1. W załączeniu Zamawiający zamieszcza uzupełnienie SIWZ

  Treść uzupełnienia - plik do pobrania
   

Przasnysz, dnia 07.06.2016 r.
 
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480


Dotyczy przetargu na: "Wymianę dźwigów szpitalnych w holu windowym w SPZZOZ w Przasnyszu".

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w związku z faktem, że kryterium oceny ofert jest cena oraz okres gwarancji modyfikuje pkt. I załącznika nr 1 Formularza ofertowego.  W załączeniu Formularz ofertowy
   

 2. Formularz ofertowy - plik do pobrania
Przasnysz, dnia 08.06.2016 r.
 
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480


Dotyczy przetargu na: "Wymianę dźwigów szpitalnych w holu windowym w SPZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w postępownia:

 

Unieważnienie - plik do pobrania

 

Przasnysz, dnia 20.06.2016 r.