Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Dotyczy przetargu na: "Wymianę dźwigów szpitalnych w holu windowym w SPZZOZ w Przasnyszu".
  1. Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123.

    Ogłoszenie- plik do pobrania,
    SIWZ - plik do pobrania,
    Umowa - plik do pobrania.
     

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 05.07.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 20.06.2016 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Dotyczy przetargu na: "Wymianę dźwigów szpitalnych w holu windowym w SPZZOZ w Przasnyszu". 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i odpowiedzi na zapytania.
 
Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
 
Przasnysz, dnia 24.06.2016 r.
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
 
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E


Dotyczy przetargu na: "Wymianę dźwigów szpitalnych w holu windowym w SPZZOZ w Przasnyszu".

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w postępownia:

Rozstrzygnięcie- plik do pobrania

Przasnysz, dnia 07.07.2016 r.