Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

Dotyczy przetargu na: "Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpoieczeństwa Dla Osob Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu"  dla zadania:  "Poprawa jakości i dostępności usług w celu zapewnienia właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu".

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania

Umowa- plik do pobrania

Przedmiar robót na dostosowanie łazienki - plik do pobrania

Rysunek łazienki- plik do pobrania
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 10.10.2016r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 23.09.2016r.
 
Odpowiedzi na zapytania
Dotyczy przetargu na: "Zapewnienie Właściwego Komfortu i Bezpoieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu"  dla zadania:  "Poprawa jakości i dostępności usług w celu zapewnienia właściwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu".

 Samodzielny Publiczny Zespol Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w załączeniu zamieszcza odpowiedzi na zapytania.


Odpowiedzi na zapytania- plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 30.09.2016r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


 

Dotyczy przetargu na: "Zapewnienie  Właściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Nipełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu" dla zadania: "Poprawa jakości i dostępności usług w celu zapewnienia własciwego komfortu i bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu."

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informacje z otwarciu ofert.

Informacja z otwarciu ofert - plik do pobrania
 
Przasnysz, dnia 11.10.2016 r.
   
Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Uniewaznienie

Dotyczy przetargu na: "Zapewnienie Włąściwego Komfortu i Bezpieczeństwa Dla Osób Niepełnosprawnych w Szpitalu im dr W. Oczko w Przasnyszu" dla zadania: " Poprawa jakości i dostępności usług w celu zapewnienia właściwego komfortu i bezpieczenstwa dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu. "

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w przetargu.

Unieważnienie- plik do pobrania
 
Przasnysz, 08.11.2016 r.