Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

RPOWM 2018 kolor EFRR


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

Ogłoszenie - plik do pobrania,

SIWZ          - plik do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania

Projekt budowlany TOM i architektura- plik do pobrania

Aneks do projektu budowlanego - plik do pobrania

Audyt energetyczny - plik do pobrania

Audyt oświetleniowy - plik do pobrania

Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej - plik do piobrania

Projekt modernizacji źródła ciepła - plik do pobrania

Ocena techniczna wymienników gruntowych - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok.   Z110 do dnia 21.08.2019 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 15.07.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytanie:                                                                                                                  
 

 

Pyt. 1 plik do pobrania,


 


Przasnysz, dnia 19.07.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytanie:                                                                                                                  
 

Pytania 2 - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 08.08.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pytania 3 - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 14.08.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pytania 4 - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 16.08.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pytania 5 - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 19.08.2019 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na: " Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu".
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu zbiorcze zestawienie ofert:                                                                                          
 

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania,


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 6.600.000,00 zł

 Przasnysz, dnia 22.08.2019 r.
 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w przetargu:                                                                                                                  
 

Unieważnienie-  plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 23.08.2019 r.