Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 

 

RPOWM EFRR 2018 kolor

 


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

Ogłoszenie- plik do pobrania,

SIWZ          - plik do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet I  -  plik do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet II- plik do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet III  -  plik do pobrania

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet IV  -  plik do pobrania

Projekt budowlany TOM i architektura- plik do pobrania

Aneks do projektu budowlanego- plik do pobrania

Audyt energetyczny - plik do pobrania

Audyt oświetleniowy - plik do pobrania

Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej - plik do piobrania

Projekt modernizacji źródła ciepła- plik do pobrania

Ocena techniczna wymienników gruntowych - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok.   Z110 do dnia 30.09.2019 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 13.09.2019 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pyt. 1 - plik do pobrania,Przasnysz, dnia 19.09.2019 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pyt. 2 - plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 23.09.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pyt. 3 - plik do pobrania,

 

Dodatkowo zamawiający informuje że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 03.10.2019 r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.10.2019 r godz. 10:30

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania

 

Przasnysz, dnia 25.09.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pyt. 4 - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 27.09.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pyt. 5- plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 30.09.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza odpowiedź na zapytania:                                                                                                                  
 

Pyt. 6 - plik do pobrania,

 

Dodatkowo zamawiający informuje że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert: 07.10.2019 r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.10.2019 r godz. 10:30

 

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II - plik do pobrania
 
 

Przasnysz, dnia 02.10.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza informacje z otwarcia ofert:                                                                                                                  
 

Informacja z otwarcia ofert- plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 08.10.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstygnięcie w/w postępowania:                                                                                                           
 

Rozstrzygnięcie- plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 24.10.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu - Pakiet II
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu II:                                                                                  
 

Unieważnienie Pakiet II- plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 04.12.2019 r.
 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu - Pakiet II
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie postępowania w zakresie Pakietu II:                                                                                  
 

Rozstrzygnięcie Pakiet II- plik do pobrania,

 

Przasnysz, dnia 06.02.2020 r.