Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na: " Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w w/w przetargu:
 

Ogłoszenie - plik do pobrania,

SIWZ - plik do pobrania, 

Opis techniczny - plik do pobrania,

Plan sytuacyjny - plik do pobrania,

Przedmiary - plik do pobrania,

Rys. przekrój A_A - plik do pobrania,

Rys. rzut przyziemia - plik do pobrania,

Rys. schemat technologiczny hydrofornii - plik do pobrania,

Specyfikacja techniczna - plik do pobrania

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 01.09.2019 r do godz. 10:00.


Przasnysz, dnia 16.09.2019 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg nieograniczony na: " Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert:                                                                    
 

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania,

 


Przasnysz, dnia 02.10.2019 r.
 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E
 
 
przetarg nieograniczony na: " Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetrgu
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania,

 


Przasnysz, dnia 15.10.2019 r.