Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na "Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

 

Ogłoszenie - plik do pobrania,

SIWZ          - plik do pobrania

Przedmiar na dostawę generatora - plik do pobrania

Przedmiar hydroformia - plik do pobrania

Dokumentacja projektowa - plik do pobrania

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok.   Z110 do dnia 09.05.2019 r do godz. 1000.

 


Przasnysz, dnia 05.04.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na "Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

 

Sprostowanie - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 15.04.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na "Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody".

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

Sprostowanie 2 - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 16.04.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert w/w przetargu.                                                                                          

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

Zbiorcze zestawienie ofert - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 13.05.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na: Przystosowanie istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody
 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza unieważnienie w/w przetargu.                                                                                                           

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123

Unieważnienie - plik do pobrania,


Przasnysz, dnia 21.05.2019 r.