Drukuj

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Zespół powołany został przez Starostę Powiatu Przasnyskiego i obejmuje zasięgiem swojego działania powiat przasnyski.

 

Siedziba Zespołu:
ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz (II piętro, pokój B 202)

tel./fax: (29) 753 - 44 – 00


Przewodnicząca Zespołu: mgr Urszula Maćkowska

Sekretarz Zespołu: mgr Agnieszka Rykowska

 

Zainteresowani przyjmowani są w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 – 13:00

Wtorek: 15:30 – 17:30

Środa: 12:30 – 17:30

Piątek: 8:00 – 13:00

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu.

 

Podstawa prawna funkcjonowania Zespołu:

 

 

Druki do pobrania:

Druki dla osób do 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - druk do pobrania

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - druk do pobrania

 

Druki dla osoby powyżej 16 roku życia:

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - druk do pobrania

Zaświadczenie o stanie zdrowia - druk do pobrania

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej:

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. legitymacje osobie niepełnosprawnej wydaje się na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność
  2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. W przypadku osób, które ukończyły 60-ty rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia – bez ograniczeń czasowych.

Wymagane dokumenty:

Legitymacje wydane przed 1 września 2017r. zachowują ważność na okres na jaki zostały wydane.

 

Wniosek o wydanie legitymacji - druk do pobrania

Pismo w sprawie legitymacji i korzystania z ulg - druk do pobrania

Karty parkingowe

Zasady wydawania kart parkingowych - plik do pobrania

Wniosek o wydanie karty parkingowej - plik do pobrania