Drukuj

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

 

Kierownik:
mgr Magdalena Rudzińska-Borkowska –
Specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

 

Kontakt z Pracownią:

Kierownik tel./fax: (29) 753 - 42 - 96

       

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi tel.: (29) 753 - 43 - 34

       

 

Specyfika Pracowni:

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej mieści się na II piętrze, jako samodzielna jednostka połączona ze Szpitalnym Bankiem Krwi. Wykonywane są tu badania na zlecenie uprawnionych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala, a także podmiotów zewnętrznych oraz osób prywatnych w zakresie:

 

Organizacja pracy:

♦ zlecone przez lekarza dla pacjentów hospitalizowanych;

zlecone przez lekarza dla pacjentów ambulatoryjnych;

na życzenie pacjenta – odpłatnie (wg obowiązującego w szpitalu cennika).

wykonuje badania dla chorych hospitalizowanych;

prowadzi ekspedycję krwi i jej składników.

 

Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie personelu gwarantują wiarygodność badań i bezpieczeństwo pacjentów.

 

Pracownia wydaje odpłatnie Identyfikacyjne Karty Grupy Krwi (tzw. Krewkarty), zatwierdzone przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

 

bank-krwi

 

BANK KRWI realizuje zadania w następującym zakresie:

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością Pracowni i Banku Krwi sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.