Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia

 

Tytuł projektu: "Rozszerzenie świadczeń dla społeczeństwa poprzez doposażenie bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych i Oddziałów Szpitalnych w nowy sprzęt i aparaturę medyczną w SP ZZOZ w Przasnyszu"

 

Złożony projekt dnia 01.10.2008r do MJWPU

 

Szacowana wartość projektu wynosi:   4 100 000,00 zł

z tego  

Dofinansowanie z EFRR:                            3 485 000,00 zł  

 

Wkład Powiatu Przasnyskiego:                   615 000,00 zł

 

Wkład SPZZOZ w Przasnyszu:                                 0,00 zł

Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych udzielanych w zakresie ochrony zdrowia w Szpitalu w Przasnyszu.  

 

Zakres rzeczowy projektu: Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów Szpitala im. W. Oczko w Przasnyszu. Zakup sprzętu zlokalizowany zostanie w następujących Oddziałach:

  • Chirurgii Ogólnej m.in. laparoskop z torem wizyjnym, kolonoskop,

  • Intensywnej Terapii m.in.: stymulatory serca zewnętrznego, defibrylator, ssak elektryczny, materac do ogrzewania pacjenta, respirator stacjonarny, aparat USG, aparat EKG

  • Okulistycznym m.in.: mikroskop operacyjny, Fako, tonometr Pascala,

  • Laboratorium m.in.: analizator hematologiczny, analizator parametrów krzepnięcia, analizator biochemiczny,

  • Pracownii RTG m.in.: tomograf komputerowy i ucyfrowienie tomografu, oraz inny drobny sprzęt.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

Sporządziła: Marta Dębek