Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

rpo

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka

 

Tytuł projektu: „Wykonanie termomodernizacji bryły A, B i C oraz modernizacji źródła ciepła dla kompleksu Szpitala”

 

Złożony projekt dnia 28.10.2010r do MJWPU

 

Szacowana wartość projektu wynosi:          3 446 019,96 zł  
z tego   
Dofinansowanie z EFRR:                                  2 412 213,00 zł    

Wkład Powiatu Przasnyskiego:                         516 903,00 zł  
   
Wkład SPZZOZ w Przasnyszu:                           516 902,99 zł

 

Cel projektu: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie województwa mazowieckiego poprzez wzrost energooszczędności budynku SP ZZOZ dzięki termomodernizacji i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Zakres rzeczowy projektu: W ramach projektu przeprowadzona zostanie termomodernizacja bloków A, B, C szpitala polegająca na ociepleniu ścian, ociepleniu stropodachu, wymianie okien. Przeprowadzona zostanie modernizacja systemów grzewczych- źródła ciepła, w skład którego wejdzie system solarny składający się ze 120 kolektorów słonecznych (o powierzchni 303,6m2) współpracujący z dwoma zasobnikami oraz system czterech pomp ciepła, w tym dwóch pomp powietrznych i dwóch projektowanych gruntowych.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Sporządziła: Marta Dębek