Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

 RPOWM EFS 2018 kolor

 Projekt p.n. „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego”   

 

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (Mechanizm racjonalnych usprawnień)

Od marca wdrożono w projekcie mechanizm racjonalnych usprawnień, polegający na objęciu indywidualną interwencją kilkoro dzieci, które ze względu na specyfikę niepełnosprawności nie są w pełni samodzielne i wymagają indywidualnych zajęć fizycznych – zarówno podczas ćwiczeń na basenie, jak i zajęć z zakresu aktywności fizycznej na sali gimnastycznej. W ramach niniejszego zadania zapewniono również dodatkową opiekę oraz transport dla Uczestników Projektu.

 

Rozdzielnik sekcji

 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

W dniu 13.02.2019 r. rozpoczęły się konsultacje psychologiczne Uczestników Projektu (UP), które zapewnią wsparcie emocjonalno-coachingowe, kluczowe dla utrzymania długotrwałych efektów w walce o prawidłową masę ciała u osób zmagających się z otyłością. Zaplanowano po 1 spotkaniu z psychologiem dla każdego Uczestnika. Konsultacje odbywać się będą w gabinecie nr 136 Oddziału Psychiatrycznego, na I piętrze budynku SPZZOZ w Przasnyszu.

Grafik konsultacji psychologicznych - do pobrania

 

Rozdzielnik sekcji

 

WARSZTATY EDUKACYJNO-ŻYWIENIOWE

Od 19.11.2018 r. rozpoczęły się działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do wszystkich Uczestników Projektu (UP) oraz ich rodziców / opiekunów w celu zwiększenia ich wiedzy z zakresu przeciwdziałania otyłości. Działania edukacyjne prowadzone są przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu zdrowia.
Tematyką zajęć jest: profilaktyka zdrowia i zachowań prozdrowotnych związanych z przeciwdziałaniem otyłości, wpływ żywienia na zdrowie, czytanie etykiet spożywczych i wybór właściwych produktów, przygotowywanie zbilansowanych posiłków, praktyczne przygotowywanie słodyczy bez cukru rafinowanego, budowanie długotrwałych nawyków żywieniowych, wspieranie przeciwdziałania otyłości aktywnością fizyczną.

Grafik zajęć (listopad - grudzień 2018) - do pobrania

Grafik zajęć (styczeń 2019) - do pobrania

 

Rozdzielnik sekcji

 

INDYWIDUALNE PORADY DIETETYCZNE

Od 19.11.2018 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania Uczestników Projektu (UP) z licencjonowanym dietetykiem. Porada dietetyczna ma na celu ocenę i omówienie dotychczasowego sposobu odżywiania UP, wskazanie błędów żywieniowych i naukę ich eliminowania. Na podstawie szczegółowego wywiadu żywieniowego i zdrowotnego, upodobań kulinarnych UP i stylu życia zostaną opracowane zalecenia żywieniowe dopasowane do UP. W efekcie tego działania każdy UP otrzyma wskazania dietetyczne. Rodzic /opiekun otrzyma kopię wskazań dietetycznych dla dziecka.

Grafik spotkań (listopad - grudzień 2018) - do pobrania

Grafik spotkań (styczeń 2019) - do pobrania

 

Rozdzielnik sekcji 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W SZKOŁACH

W dniu 29.10.2018 r. rozpoczęły się zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla Uczestników Projektu. Zajęcia będą prowadzone przez fizjoterapeutów w wyznaczonych szkołach w zależności od zebranej grupy Uczestników, zgodnie z grafikiem dostępnym do pobrania poniżej.

Grafik zajęć gimnastycznych w szkołach - do pobrania

 

Rozdzielnik sekcji

 

BADANIA POCZĄTKOWE

Każdy z zakwalifikowanych Uczestników Projektu objęty będzie badaniami dodatkowymi w zakresie otyłości, które pozwolą na dobór odpowiednich działań podczas realizacji programu, ukierunkowanych w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika. Badania początkowe odbywać się będą zgodnie z grafikiem umówionych Uczestników.

  

Rozdzielnik sekcji

 

ZAJĘCIA NA BASENIE

Od dnia 27 października 2018 rozpoczynają się wyjazdy Uczestników Projektu na zajęcia basenowe, które odbywać się będą w Krytej Pływalni w Chorzelach przy ul. Szkolnej 4, według harmonogramu zamieszczonego poniżej. Uczestnicy mają również zapewniony transport zgodnie z poniższą trasą przejazdu autobusów.

  

Rozdzielnik sekcji

 

KWALIFIKACJA  UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

W dniach od 1.10.2018 r. do 20.10.2018 r. odbyła się kwalifikacja uczestników do projektu. Kwalifikacja odbywała się w budynku Szpitala w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, w gabinecie B39 (gabinet lekarski przy Oddziale Pediatrycznym, parter) zgodnie z grafikiem dostępnym poniżej. Przewidziana projektem liczba osób została zakwalifikowana do udziału w programie. Każdy z uczestników zostanie poinformowany o wyniku rekrutacji oraz o dalszych etapach programu.

Grafik badań kwalifikacyjnych - plik do pobrania

 

 

Rozdzielnik sekcji

 

Zaproszenie do udziału w projekcie adresowanym do uczniów klas I-VI w zakresie przeciwdziałania otyłości


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością.
Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie.
Rekrutacja do projektu rozpocznie się w październiku 2018 roku.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłaszać udział dzieci w projekcie:

  1. bezpośrednio składając dokumenty aplikacyjne w biurze projektu - SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja, I piętro, pok. Z113 godz. 8:00-15:00.
  2. przesyłając skany oryginalnych, podpisanych dokumentów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „IMIĘ i NAZWISKO DZIECKA a299_POT- rekrutacja”.
  3. wysyłając wypełnione dokumenty aplikacyjne pocztą tradycyjną na adres SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, pokój Z113 z dopiskiem „a299_POT- rekrutacja”.

Na komplet dokumentów aplikacyjnych składają się:

  1. Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami,
  2. Formularz świadomej zgody na udział w programie,
  3. Posiadana dokumentacja medyczna - jeśli stwierdzono otyłość,
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeśli dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne oraz regulamin uczestnictwa dostępne są do pobrania:

  1. ze strony internetowej: http://szpitalprzasnysz.pl  (patrz poniżej)
  2. w biurze projektu zlokalizowanym w SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 (Administracja, I piętro, pok. Z113)
  3. zgłaszając się wraz z dzieckiem na badanie w ramach kwalifikacji do projektu, która rozpocznie się w październiku 2018 roku (zgodnie z grafikiem)

Uwaga!
Przyjmowane będą wyłącznie prawidłowo wypełnione formularze uczestnictwa.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji pod numerem telefonu:  572 069 641, 508 125 949, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:


Regulamin uczestnictwa w projekcie - wersja 1.0 

Regulamin uczestnictwa w projekcie - wersja 2.0 

Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami 

Formularz świadomej zgody na udział w programie

 

  Rozdzielnik sekcji

 

Logotyp programu RPO WM EFS kolor

 

 PRZYZNANE DOFINANSOWANIE


Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej  
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych


Tytuł projektu:

„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości
wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu przasnyskiego”

 

Data złożenia wniosku o dofinansowanie: 12.01.2018 r.
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.07.2018 r.
Planowany okres rzeczowej realizacji projektu: 01.07.2018 r. -  30.06.2019 r.


Cel i zakres rzeczowy projektu:
Celem projektu jest zapobieganie pogłębianiu się problemów zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku 7-12 lat z otyłością, poprzez objęcie ich: działaniami edukacyjnymi (warsztaty żywieniowe i edukacyjne) oraz interwencją terapeutyczną (badania lekarskie, grupowe zajęcia z zakresu aktywności fizycznej, w tym basen, ćwiczenia ruchowe na sali). Wsparcie obejmie dzieci z poszczególnych gmin powiatu przasnyskiego (Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz gminy: wiejska i miejska).

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu zdrowia dzieci ze zdiagnozowaną  otyłością. Wzrośnie również poziom wiedzy dzieci i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania i przeciwdziałania otyłości. W rezultacie spowoduje to zmniejszenie odsetka dzieci cierpiących z powodu otyłości i związanego z nią wykluczenia społecznego.

 

Wartość całkowita projektu:                      274 531,25 zł,    w tym:
Dofinansowanie ze środków UE (EFS):    219 625,00 zł
Wkład Budżetu Państwa:                              31 806,25 zł
Wkład własny w projekcie:                           23 100,00 zł

 

Informacje na temat projektów, które uzyskały dofinansowanie, umieszczone są w serwisie: „Mapa Dotacji UE” na stronie: www.mapadotacji.gov.pl

Sporządziła: mgr Agnieszka Spiżarska