Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
 • Inauguracja "Nursing Now” Polska

  Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

  Więcej…  
 • Rezonans Magnetyczny

  mri

  Szanowni państwo!

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zapisu na Rezonans Magnetyczny, Dyrekcja SP ZZOZ w Przasnyszu informuje, że:

  Rejestracja na w/w badania zostanie uruchomiona dopiero po zawarciu przez Szpital umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie Rezonansu Magnetycznego.

  W chwili obecnej czekamy na ogłoszenie przez NFZ konkursu dotyczącego wykonywania badań. Szpital przystąpi do konkursu i będzie starał się uzyskać kontrakt.

  Niezwłocznie po uzyskaniu kontraktu i podpisaniu umowy, będzie możliwe wykonywanie badań Rezonansu Magnetycznego.

  Wszelkie szczegóły dotyczące działalności pracowni Rezonansu Magnetycznego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Szpitala oraz Starostwa Powiatowego, a także publikowane za pośrednictwem mediów lokalnych.

   
 • Zakup Rezonansu Magnetycznego dla Szpitala w Przasnyszu

  mriDyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu uprzejmie informuje, że w związku z planowanym zakupem rezonansu magnetycznego dla szpitala, zwracamy się z prośbą do wszystkich gmin powiatu przasnyskiego, o wsparcie finansowe celem realizacji planowanego zakupu.

  Zwiększające się zapotrzebowanie na tego rodzaju diagnostykę, zarówno dla potrzeb pacjentów szpitalnych jak i korzystających ze świadczeń ambulatoryjnych, w naszej ocenie uzasadnia wyposażenie szpitala w rezonans magnetyczny.

  Więcej…  
 • rekrutacja - przeciwdziałanie otyłości

  Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie w zakresie przeciwdziałania otyłości spośród uczniów klas I-VI szkół podstawowych Powiatu Przasnyskiego.

  Więcej…