Drukuj

10-lecie działalności Szpitala przy ul. Sadowej

 

W dniu 14 września 2012r. odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia funkcjonowania szpitala przy ulicy Sadowej w Przasnyszu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele farnym im. Św. Wojciecha w Przasnyszu, celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w plenerze w miejscowości Przejmy. W czasie uroczystości Dyrektor szpitala lek. Jerzy Sadowski przedstawił osiągnięcia szpitala na przestrzeni 10 lat. Następnie złożył podziękowania personelowi szpitala i zaproszonym gościom.

W uroczystości uczestniczyło wielu znamienitych gości, miedzy innymi: Biskup Roman Marcinkowski, Aleksander Sopliński - poseł RP, Mirosław Koźlakiewicz- poseł RP, Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Mazowieckiego, Zenon Szczepankowski - Starosta Przasnyski, Marek Walendziak - Przewodniczący Rady Powiatu, Waldemar Trochimiuk - Burmistrz m. Przasnysz, Beata Szczepankowska - Burmistrz miasta i gminy Chorzele, Paweł Kołakowski - Wójt gminy Krasne, członkowie zarządu i radni powiatu przasnyskiego, członkowie Rady Społecznej, dyrektorzy sąsiednich zakładów opieki zdrowotnej, przedstawiciele duchowieństwa.

Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia, kierując wiele miłych słów dla Dyrekcji i racowników szpitala.

W trakcie uroczystości SP ZZOZ w Przasnyszu otrzymał Medal Pamiątkowy "PRO MASOVIA", nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W imieniu Marszałka Adama Struzika medal wręczyła Dyrektorowi szpitala Radna Sejmiku Mazowieckiego Pani Wiesława Krawczyk.

Podczas uroczystości szczególne podziękowania z rak Dyrektora Zakładu otrzymali: