Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

PROCES PRZEJŚCIA NA ZREWIDOWANĄ WERSJĘ NORMY ISO 9001

W 2017 roku podjęto szereg działań zmierzających do dostosowania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 obowiązującego w SP ZZOZ w Przasnyszu do wymagań  nowej wersji normy - ISO 9001:2015, m.in:

  • wdrożono kolejne wymagania normy dotyczące wiodącej roli kierownictwa, zarządzania ryzykiem, zarządzania zmianą, zarządzania wiedzą i określenia kontekstu organizacji;
  • wprowadzono wymagane zmiany w dokumentacji i sposobie jej prowadzenia.

Przedstawiciel firmy certyfikującej Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. przeprowadził w dniach 17-20.10.2017r. wizytę kontrolną/sprawdzającą, której celem była:

  • ocena ciągłości i skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego doskonalenia,
  • ocena planu przejścia i jego zgodności z wymaganiami nowego odniesienia [norma ISO 9001:2015],
  • potwierdzenie możliwości udzielenia rekomendacji do uzyskania certyfikacji w zakresie zrewidowanej normy.

Podczas audytu nie zidentyfikowano niezgodności i pozytywnie oceniono działalność placówki.