Drukuj

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

Szpital w ramach umowy z NFZ świadczy usługi w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Rejestracja pacjentów może odbywać się na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny w ramach umowy udzielają świadczeń w poradniach specjalistycznych.

Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.

 

Skierowanie nie jest wymagane do lekarza:

Skierowanie do specjalistów nie jest wymagane od:

 

Pacjent przedstawia dowód ubezpieczenia zdrowotnego (Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub każdy inny dokument, potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej). Brak dowodu ubezpieczenia zdrowotnego nie może być jednak podstawą do odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta (na skierowaniu do poradni specjalistycznej powinna znajdować się adnotacja o potrzebie wizyty domowej).

W sytuacji, kiedy świadczenie nie może zostać udzielone w dniu zgłoszenia się pacjenta do poradni, świadczeniodawca ustawowo zobowiązany jest do wpisania chorego na listę oczekujących, prowadzoną zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Świadczeniodawca umieszczając pacjenta w kolejce oczekujących, kwalifikuje go jednocześnie do jednej z kategorii medycznych, jako:

 

 

Pacjent może zapisać się tylko na jedną listę oczekujących. Oznacza to, że kiedy rezygnuje z wizyty u specjalisty, lub kiedy chce zmienić lekarza bądź przychodnię, ustawowo zobowiązany jest do wypisania się z listy oczekujących, na której dotąd figurował.

 

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej. Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 

 Nazwa poradni  Imię i nazwisko  Godziny Przyjęć                            Telefon  Uwagi
Poradnia
Chirurgii Ogólnej
Adam Skowroński poniedziałek  800 - 1430
wtorek        800 - 1430
środa         800 - 1430
czwartek      800 - 1430
piątek        800 - 1430
poradnia
29 75-34-401
rejestracja
29 75-34-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Okulistyczna Andrzej Pisanko poniedziałek  800 - 1500
wtorek       1000 - 1800
środa         800 - 1500
czwartek      800 - 1500
piątek        800 - 1500
poradnia
29 75-34-207
rejestracja
29 75-34-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Kardiologiczna Marzena Kralkowska wtorek       1400 - 1800 poradnia
29 75-34-409
rejestracja
29 75-34-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Roman Załuska wtorek        800 - 1200
I i III wtorek miesiąca
Edyta Kosek piątek        900 - 1300
Beata Jóźwik Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej.
Poradnia Neonatologiczna Ewa Gałecka poniedziałek 1400 - 1800
wtorek       1100 - 1500
czwartek      800 - 1200
poradnia
29 75-34-190
rejestracja
29 75-34-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Diabetologiczna Beata Rzewnicka wtorek       1000 - 1400
środa        1400 - 1800
czwartek     1130 - 1530
poradnia
29 75-34-411
rejestracja
29 75-34-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Adam Orłowski Ruchomy grafik wizyt. Szczegółowe informacje w rejestracji ogólnej.
Bożena Wróblewska
Poradnia Otolaryngologiczna Marzena
Stasińska-Merkiewicz
poniedziałek  900 - 1400
środa         900 - 1400
czwartek      900 - 1400
poradnia / rejestracja
29 75-34-403
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Tomasz Szabłowski piątek       1400 - 1800
Poradnia
Położniczo-Ginekologiczna
Sławomira Ejsmund poniedziałek  800 - 1200 poradnia / rejestracja
29 75-34-404
Bez skierowania

Paweł Fularski

Ewa Wiśniewska-Anszczak

wtorek       1200 - 1600
Arkadiusz Hubisz środa         800 - 1200
Barbara Nałęcz czwartek     1400 - 1800
Ryszard Krasiński piątek        900 - 1400
Poradnia
Patologii Ciąży
Sławomira Ejsmund poniedziałek 1200 - 1600 poradnia / rejestracja
29 75-34-404
Bez skierowania

Paweł Fularski

Ewa Wiśniewska-Anszczak

wtorek        800 - 1200
Arkadiusz Hubisz środa        1200 - 1600
Barbara Nałęcz czwartek      800 - 1200
Ryszard Krasiński piątek       1400 - 1800
Poradnia
Chorób Piersi
Arkadiusz Hubisz poniedziałek 1200 - 1600 poradnia / rejestracja
29 75-34-404
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Paweł Fularski środa        1400 - 1800
Ewa Wiśniewska-Anszczak
czwartek      800 - 1200
Poradnia
Gruźlicy i Chorób Płuc

dla dorosłych i dla dzieci
Wenata Dubiel poniedziałek 1600 - 2000
czwartek     1000 - 1400
poradnia / rejestracja
29 75-34-451
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
W przypadku
podejrzenia
gruźlicy, bez
skierowania
Bożena Sztuc poniedziałek  800 - 1200
środa        1200 - 1600
piątek        800 - 1300
Dariusz Chodkowski piątek       1400 - 1800
Poradnia Neurologiczna Aneta Kowalczyk poniedziałek 1400 - 1800
czwartek     1000 - 1400
poradnia
29 75-34-330
rejestracja
29 75-34-253
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Zbigniew Bieńkowski wtorek       1400 - 1800
Bożena Marcinkowska środa        1100 - 1500
Poradnia
Zdrowia Psychicznego
Barbara Iwosa
psycholog
poniedziałek 1515 - 1900
wtorek       1430 - 1515
poradnia
29 75-34-366
rejestracja
29 75-34-483
Do psychiatry
bez skierowania

Do psychologa
i psychoterapeuty
skierowanie od
lekarza POZ
Agata Polańska-Jaksina wtorek        800 - 1530
czwartek      800 - 1530
Wioletta Ruszczyńska
psycholog
wtorek       1330 - 1530
czwartek     1230 - 1530
Beata Skoniecka
psycholog
środa        1530 - 1930
Joanna Jaszczur środa         800 - 1500
Poradnia
Leczenia Uzależnień
Maria Fijałkowska poniedziałek 1300 - 1800
wtorek       1000 - 1500
poradnia / rejestracja
29 75-34-342
Bez skierowania
Renata Sokołowska poniedziałek 1100 - 1300
wtorek        730 - 1230
czwartek     1100 - 1700
piątek       1530 - 1855
Edyta Ferenc poniedziałek 1200 - 1900
wtorek       1500 - 1900
środa        1200 - 1800
czwartek      800 - 1100
piątek       1200 - 1600
Michał Pióro wtorek        800 - 1130
Poradnia Urologiczna Piotr Zwolan poniedziałek 1000 - 1400 poradnia
29 75-34-401
rejestracja
29 75-34-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Tadeusz Gacki wtorek       1000 - 1400
Franciszek Zmysłowski czwartek     1400 - 1800
Poradnia Rehabilitacyjna Robert Zieliński poniedziałek 1300 - 1800 poradnia
29 75-34-418
rejestracja
29 75-34-240
29 75-34-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Dorota Bochniak środa        1100 - 1500
Dorota Bochniak czwartek     1200 - 1500
Fizjoterapia Ambulatoryjna
(zabiegi rehabilitacyjne)
Fizjoterapeuci poniedziałek  800 - 1800
wtorek        800 - 1800
środa         800 - 1800
czwartek      800 - 1800
piątek        800 - 1800
rejestracja
29 75-34-240
29 75-34-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Zespół
Rehabilitacji domowej
Dorota Bochniak
Irena Wiśniewska
poniedziałek  800 - 1800
wtorek        800 - 1800
środa         800 - 1800
czwartek      800 - 1800
piątek        800 - 1800
poradnia
29 75-34-418
rejestracja
29 75-34-240
29 75-34-443
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Poradnia Onkologiczna Antoni Niemczyk poniedziałek 1400 - 1800 poradnia
29 75-34-410
Bez skierowania
Włodzimierz Kucharski wtorek       1615 - 2015
Marcin Ujazdowski środa        1535 - 1835
sobota        800 - 1200
Monika Jabłońska
sobota       1200 - 1600

 

 

 PORADNIA LOGOPEDYCZNA
06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9

 Nazwa poradni  Imię i nazwisko  Godziny Przyjęć                            Telefon  Uwagi
Poradnia Logopedyczna Marta Wiechowska-Pykała poniedziałek  900 - 1100
wtorek       1400 - 1800
poradnia / rejestracja
29 75-34-254
Skierowanie od
lekarza POZ lub
innego specjalisty
Krystyna Sawicka poniedziałek 1200 - 1400
piątek       1000 - 1400