Drukuj

Kiedy wezwać Pogotowie?

Wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

 

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

 

na numer 999 lub 112

 

Wszystkie zgłoszenia na numery alarmowe odbierane są przez CENTRUM POGOTOWIA RATUNKOWEGO dla rejonu operacyjnego 05 w Ostrołęce.

 

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

 

Każdorazowo po wysłaniu zespołu Ratownictwa Medycznego przybyłego do wypadku, dyspozytor powiadamia STRAŻ POŻARNĄ I POLICJĘ.

W celu ułatwienia pracy zespołu przybyłego do chorego, należy przygotować jego DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (jeżeli posiada) oraz zażywane leki.

 

zrm2zrm1

zrm2zrm1