Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

porod

ANALIZA WYNIKÓW

 

Badanie Satysfakcji Pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu chcąc wyjść naprzeciw wymaganiom Pacjentów, zidentyfikować ich znaczenie oraz dążyć do ich spełnienia, corocznie przeprowadza badanie opinii świadczeniobiorców, będące sposobem oceny jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę.


Celem badania jest kompleksowy pomiar satysfakcji i doświadczeń Pacjentów, dzięki któremu Szpital uzyskuje informacje, na ile wdrażany system zarządzania jakością jest skuteczny w spełnianiu potrzeb i oczekiwań Pacjentów, a na ile należy zmienić lub udoskonalić poszczególne aspekty jego funkcjonowania.


W okresie od 01 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. przeprowadzono Badanie Satysfakcji Pacjentów wśród osób hospitalizowanych w następujących oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgicznym z pododdziałem urologicznym, pediatrycznym, okulistycznym, psychiatrycznym z pododdziałem detoksykacji, rehabilitacyjnym z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, położniczo-ginekologicznym oraz w ośrodku leczenia uzależnień.


Badanie zostało przeprowadzone za pomocą anonimowej ankiety i miało charakter dobrowolny. Kwestionariusz składał się z 26 pytań (OLU - 27), pogrupowanych w 6 obszarów tematycznych (OLU - 7). Ogółem zebrano 376 formularzy.

 

Wyniki w poszczególnych obszarach przedstawiają się następująco:

  • Przyjęcie do szpitala - 88% ocen pozytywnych;
  • Pobyt w oddziale - 93% ocen pozytywnych;
  • Żywienie i posiłki - 72% ocen pozytywnych;
  • Personel lekarski oddziału - 90% ocen pozytywnych;
  • Personel pielęgniarski oddziału - 99% ocen pozytywnych;
  • Personel terapeutyczny ośrodka - 95,5% ocen pozytywnych;
  • Generalna ocena szpitala - 98% ocen pozytywnych, 96% pacjentów poleciłoby naszą placówkę innym osobom.

 

Analiza statystyczna uzyskanych wyników badań potwierdziła, iż jakość usług świadczonych w oddziałach szpitalnych oceniana jest przez Pacjentów wysoko. Zadowolenie to dotyczy zarówno ogólnej oceny usług świadczonych przez szpital, jak również warunków i przebiegu leczenia oraz satysfakcji z kontaktu z personelem placówki. Potwierdzeniem jest fakt, iż oceny pozytywne stanowią dominującą część wszystkich wypowiedzi respondentów.          

 

Szczegółowy raport z przeprowadzonego badania dostępny jest u Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości, w postaci wydruku oraz prezentacji multimedialnej.

 

Opracowanie: mgr Natalia Jabłońska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości