Drukuj

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII

 

Kierownik - lekarz kierujący oddziałem Jarosław Zagożdżon (specjalista anestezjolog)

Z-ca Kierownika - lekarza kierującego oddziałem Piotr Bochniak (specjalista anestezjolog)

Dyżurka lekarska: (29) 753 - 43 - 26

Sekretariat: (29) 753 - 44 - 55 

Pielęgniarka oddziałowa: Beata Mordwa - Skibniewska

Tel. (29) 753 - 43 - 29

Dyżurka pielęgniarek: (29) 753 - 43 - 28

Anestezjologia: (29) 753 - 44 - 06

 

Lokalizacja: IV piętro

Liczba łóżek: 6

 

Lekarze oddziału:

lek. med. Jolanta Tańska - Engler - specjalista anestezjolog;

lek. med. Stanisław Zagożdżon - lekarz anestezjolog;

lek. med. Arkadiusz Sitarski - specjalista anestezjolog;

lek. med. Przemysław Michalski - specjalista anestezjolog;

lek. med. Robert Jedynak - specjalista anestezjolog;

lek. med. Modest Pacałowski - specjalista anestezjolog;

lek. med. Adam Wółkiewicz - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii;

lek. med. Oksana Chaban - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii;

lek. med. Rafał Wichowski - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii.

 

Specyfika:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi leczenie pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, niewydolnością oddechową i krążeniową, po zabiegach operacyjnych, urazach, zatruciach.

Zapewnia całodobową opiekę lekarza anestezjologa i pielęgniarek anestezjologicznych.

Lekarze anestezjolodzy wykonują wszystkie rodzaje znieczuleń ogólnych i miejscowych, stosując najnowocześniejsze środki i techniki znieczulenia.

Zatrudniony na oddziale personel świadczy także usługi anestezjologiczne dla całego szpitala i gotowy jest do podjęcia i prowadzenia reanimacji na każdym oddziale.

Oddział posiada 7 stanowisk dla pacjentów dorosłych, które wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt w postaci respiratorów, monitorów funkcji życiowych, defibrylatorów oraz pomp infuzyjnych.