Drukuj

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM

 

Kierownik - lekarz kierujący oddziałem Tomasz Rumiński

Z-ca Kierownika - lekarza kierującego oddziałem Paweł Płachta

Tel.: (29) 753 - 43 - 19

Sekretariat: (29) 753 - 44 - 76

Dyżurka lekarzy: (29) 753 - 44 - 78

Pielęgniarka oddziałowa: Monika Janasz

Tel.: (29) 753 - 43 - 05

Dyżurka Pielęgniarek: (29) 753 - 41 - 96

 

Lokalizacja: IV piętro

Liczba łóżek: 27 (w tym: 9 w ramach PODODDZIAŁU UROLOGICZNEGO)

 

Specyfika:

Świadczymy:

Współpracujemy z prof. Krzysztofem Bieleckim, dr Kostkiewiczem, a także z oddziałem chirurgicznym Szpitala w Żurominie, gdzie nasi Pacjenci mają wykonywane badanie ECPW,pozwalające zdiagnozować choroby wątroby, przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego i trzustki.

 

Pododdział Urologiczny

 

Kierownik: lek. Piotr Zwolan

Sekretariat: (29) 753 - 42 - 80

Dyżurka lekarzy: (29) 753 - 42 - 81

Pielęgniarka oddziałowa: Monika Janasz

Tel.: (29) 753 - 43 - 05

Dyżurka pielęgniarek: (29) 753 - 42 - 97

 

Pododdział Urologiczny funkcjonuje w ramach Oddziału Chirurgicznego. W swojej strukturze posiada 12 łóżek oraz salę pooperacyjną. W ramach pododdziału wykonywany jest pełny profil usług diagnostycznych i leczniczych.

Do pododdziału kieruje lekarz rodzinny, lekarze poradni urologicznej. Przypadki nagłe przyjmowane są w ramach ostrego dyżuru.

W pododdziale pracuje obecnie 3 lekarzy Specjalistów Urologów.