Drukuj

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

Kierownik - lekarz kierujący oddziałem Marzena Kralkowska

Z-ca Kierownika - lekarza kierującego oddziałem Beata Rzewnicka

Tel.: (29) 753 - 43 - 38

Sekretariat: (29) 753 - 42 - 88

Dyżurka lekarzy: (29) 753 - 43 - 93

Lekarz dyżurny: (29) 753 - 43 - 22

Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Głowacka

Tel.: (29) 753 - 42 - 08

Dyżurka pielęgniarek: (29) 753 - 42 - 89

 

Lokalizacja: I piętro

Liczba łóżek: 56

 

Specyfika:

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami ogólnointernistycznymi, a także z chorobami diabetologicznymi, układu sercowo – naczyniowego i oddechowego.

W oddziale funkcjonuje Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej (4 łóżka) z oddzielną obsadą personelu pielęgniarskiego. Wyposażona jest w specjalistyczną aparaturę medyczną, która pozwala na stały monitoring funkcji życiowych pacjenta w stanach bezpośredniego zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych.

Oddział współpracuje ponadto z innymi komórkami organizacyjnymi oraz pracowniami diagnostycznymi Szpitala, co pozwala na profesjonalne, nowoczesne i kompleksowe leczenie. Mamy dostęp do pełnego zakresu badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, endoskopowych (kolonoskopia, gastroskopia) i radiologicznych, w tym do tomografii komputerowej i USG.

Przeprowadzamy również diagnostykę nieinwazyjną układu krążenia:

Lekarze specjaliści zatrudnieni w ramach Oddziału udzielają również konsultacji w Poradni Kardiologicznej i Diabetologicznej tutejszej placówki.