Drukuj

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

 

Ordynator: lek. Ewa Gałecka

Tel.: (29) 753 - 43 - 21

Sekretariat: (29) 753 - 44 - 31

Położna oddziałowa: Marta Urbańska

Tel.: (29) 753 - 44 - 32

Dyżurka położnych: (29) 753 - 43 - 33 (302)

 

Lokalizacja: III piętro

Liczba łóżeczek: 10

 

Specyfika:

Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków, urodzonych z porodów fizjologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych poza szpitalem (na I poziomie referencyjnym).

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt, m.in.:

 

Oddział realizuje zgodnie z obowiązującym standardem opieki okołoporodowej* następujące usługi medyczne:

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1100).

 

Wszystkie noworodki badane są po urodzeniu przez lekarza pediatrę lub neonatologa. Zapewniamy dostęp do badań radiologicznych (w tym do: USG). Współpracujemy także ze specjalistą z zakresu kardiologii dziecięcej (lek. Piotr Stryjek).

Nad zdrowiem naszych małych pacjentów czuwa kompetentny oraz życzliwy zespół lekarzy i położnych. 

Zajmujemy się również dziećmi wymagającymi dalszej obserwacji (po wyjściu z oddziału neonatologicznego), w ramach przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej.