Drukuj

ODDZIAŁ POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNY

 

Kierownik - lekarz kierujący oddziałem Paweł Fularski

Z-cy Kierownika - lekarza kierującego oddziałem Sławomira Ejsmund / Arkadiusz Hubisz

Tel.: (29) 753 - 44 - 30

Sekretariat: (29) 753 - 44 - 31

Lekarz dyżurny: (29) 753 - 43 - 48

Położna oddziałowa: Marta Urbańska

Tel.: (29) 753 - 44 - 32

Dyżurka położnych: (29) 753 - 43 - 53 (325)

 

Lokalizacja: III piętro

Liczba łóżek: 26

 

Specyfika:

W skład oddziału wchodzą trzy połączone ze sobą odcinki, które świadczą usługi:

 

Odcinek ginekologiczny

W ramach oddziału wykonywane są badania diagnostyczne, prowadzone jest leczenie zachowawcze i operacyjne u pacjentek ze schorzeniami narządu rodnego tj.: zabiegi klasyczne, laparoskopowe, histeroskopia diagnostyczna oraz zabiegowa.

Ponadto, wykonywane są operacje zaburzeń statyki narządu rodnego oraz wysiłkowego nietrzymania moczu. Prowadzona jest również diagnostyka urodynamiczna.

 

Odcinek patologii ciąży

Oddział ten hospitalizuje pacjentki z ciążą powikłaną na I poziomie referencyjnym. Przygotowany jest do diagnostyki i leczenia patologii płodu, łożyska oraz schorzeń ciężarnych wikłających przebieg ciąży.

 

Sala porodowa z salą cięć cesarskich

 

Odcinek położniczy

 

Pacjentki mają możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego w Poradni Ginekologiczno – Położniczej tutejszego Szpitala.

 

 

Pliki do pobrania:

Dostępne metody łagodzenia bólu - plik: bi.docx
Uśmierzanie bólu drogą wziewną przy porodzie - plik: lh.pdf