Drukuj

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM LECZENIA ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)

 

Kierownik - lekarz kierujący oddziałem Grzegorz Gadzała

Z-ca Kierownik  - lekarza kierującego oddziałem Joanna Jaszczur

Tel.: (29) 753 - 42 - 30

Sekretariat: (29) 753 - 42 - 31

Dyżurka lekarzy: (29) 753 - 42 - 32

Pielęgniarka oddziałowa: Elżbieta Czarzasta

Tel.: (29) 753 - 42 - 33

Dyżurka pielęgniarek: (29) 753 - 42 - 36

 

Lokalizacja: I piętro

Liczba łóżek: 30 (w tym 4 w ramach pododdziału detoksykacyjnego)

 

Specyfika:

W ramach oddziału o profilu ogólnopsychiatrycznym zajmujemy się leczeniem i diagnostyką pacjentów w całym zakresie rozpoznań psychiatrycznych u dorosłych (powyżej 18 roku życia) – objętych Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10.

Przeprowadzamy pełną diagnostykę: psychologiczną, hormonalną, toksykologiczną, obrazową oraz EEG. Leczymy głównie farmakologicznie oraz stosujemy różnego rodzaju oddziaływania pozafarmakologiczne tzn. terapie zajęciową, interwencję kryzysową, oddziaływania psychospołeczne w porozumieniu z lokalnymi instytucjami (GOPS, MOPS).

W ramach umowy z NFZ zakontraktowane są również świadczenia w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć.

Ponadto współpracujemy ściśle z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i Poradnią Zdrowia Psychicznego tutejszego Szpitala.