Drukuj

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 

Ośrodek zlokalizowany jest na V piętrze.

Podstawowym zadaniem placówki jest tworzenie i realizowanie programów terapeutycznych dostosowanych do potrzeb osób uzależnionych. Zasadniczą metodą leczenia w naszym Ośrodku jest psychoterapia uzależnienia. Program terapeutyczny oparty jest w większości na podejściu w nurcie behawioralno - poznawczym.

Naszym celem jest zachowanie trwałej abstynencji, poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

 

Całodobowy 8-Tygodniowy Oddział Terapii Uzależnień w Przasnyszu

 

Warunki lokalowe:

 

Ośrodek zapewnia:

 

Kontakt:

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

telefon kontaktowy - 297-534-481

Gabinet pielęgniarek czynny całodobowo

telefon kontaktowy - 297-534-366

Gabinet terapeutyczny

telefon kontaktowy - 297-534-361

Telefon kontaktowy do pacjentów - 297-534-484

 

Kadra terapeutyczna:

Kierownik: Bucholska Nina – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień:

  Bieżuńska Agnieszka

  Fijałkowska Maria

  Sokołowska Renata

Specjaliści psychoterapii uzależnień (w trakcie certyfikacji):

   Figórski Kamil

   Edyta Ferenc

Certyfikowany instruktor psychoterapii uzależnień:

   Bieżuńska Bożena

Lekarze psychiatrzy:

  Gadzała Grzegorz

  Polewaczyk-Czarnowska Iga

Pielęgniarka oddziałowa: Górska Anna

 

Zasady przyjęcia do Ośrodka:

 

Istnieje możliwość przyjęcia bez rozmowy kwalifikacyjnej, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z kierownikiem Ośrodka (bezpośrednio po odbytej detoksykacji).

 

Wymagane dokumenty:

  dowód osobisty lub inny dokument zawierający numer PESEL,

  karty informacyjne z dotychczasowego przebiegu leczenia,

  skierowanie do szpitala psychiatrycznego (do Ośrodka Leczenia Uzależnień).

 

Oferujemy profesjonalne leczenie przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną oraz medyczną dla osób uzależnionych od:

  alkoholu - ze współistniejącymi innymi zaburzeniami (nie wymagającymi innych, specjalistycznych form leczenia);

  leków, hazardu, narkotyków (w przypadku, gdy łączą się z uzależnieniem od alkoholu).


Uzależnienia z współwystępowaniem schorzeń somatycznych (nie zakłócających procesu leczenia i nie wymagającymi specjalistycznych świadczeń medycznych).

 

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom, które ukończyły 18 rok życia, są bezpłatne dla osób posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne rejestrowane w NFZ i dla osób nieubezpieczonych w NFZ z możliwością refinansowania ich przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Do Ośrodka przyjmujemy osoby, które dobrowolnie chcą podjąć leczenie lub zostały zobowiązane do leczenia odwykowego przez Sąd.

 

OFERTA

 

Podstawowy program terapii: program trwa 8 tygodni i podzielony jest na 2 czterotygodniowe etapy.

 

I etap od I-IV tygodnia pobytu:

Oferujemy ponadto dodatkowe zajęcia terapeutyczne:

Wykłady:

Pacjenci biorą udział w następujących zajęciach:

 

Raz w tygodniu pacjenci mają możliwość udziału w mitingu Anonimowych Alkoholików (czwartek).

 

Po zakończeniu podstawowego programu leczenia, absolwenci mają możliwość uczestniczenia w:

 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 Przyjęcia pacjentów odbywają się na Izbie Przyjęć – 10:00-12:00

 

Warunkiem przyjęcia do Ośrodka jest:

 

Pacjent w dniu przyjęcia do Ośrodka powinien mieć ze sobą:

 

W Ośrodku nie wolno posiadać żadnych substancji alkoholowych, narkotyków oraz leków, które nie zostały zgłoszone przy kwalifikacji, odbiorników radiowych, telewizyjnych, laptopów, tabletów, walkmanów itp.