Drukuj

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY Z PODODDZIAŁEM

REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

 

Kierownik - lekarz kierujący oddziałem Bożena Marcinkowska

Z-ca Kierownika - lekarza kierującego oddziałem Dorota Bochniak

Tel. (29) 753 - 42 - 50

Sekretariat: (29) 753 - 42 - 55

Dyżurka lekarzy: (29) 753 - 42 - 49

Pielęgniarka Oddziałowa: Marzanna Janowska

Tel. (29) 753 - 42 - 48

Dyżurka pielęgniarek: (29) 753 - 42 - 56

 

Lokalizacja: II piętro

Liczba łóżek: 25 - oddział

                        12 - pododdział

 

Specyfika:

W oddziale rehabilitacyjnym prowadzona jest rehabilitacja ogólnoustrojowa.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to kompleksowa rehabilitacja narządu ruchu, szczególnie w przypadku istnienia wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych,  w przypadku schorzeń przewlekłych), a także neurologicznych, reumatologicznych  i onkologicznych.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego. Zabiegi przeznaczone są dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego.

 

Zasady przyjęcia do Oddziału Rehabilitacyjnego

Skierowanie od lekarzy oddziałów:

Skierowanie z poradni specjalistycznej:

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz po ocenie stanu zdrowia, w dniu przyjęcia na oddział.

 

PODODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

 

Specyfika:

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Do Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej przyjmowani są chorzy z następstwami uszkodzenia mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych – spowodowanymi przez:

 

Zasady przyjęcia do Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej

Skierowanie z oddziału:

Skierowanie z poradni specjalistycznej:

Warunkiem przyjęcia jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego w indywidualnej dokumentacji medycznej.