Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

 

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480


  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie BADAŃ LABORATORYJNYCH w SPZZOZ w Przasnyszu.

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 107 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 24.02.2016 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 15.02.2016 r.

 

2016.02.23

Pytania do konkursu ofert.

Odpowiedzi do pytań.

2016.02.24

Pytania do konkursu ofert.

Odpowiedzi do pytań.

2016.03.03

Rozstrzygnięcie konkursu.

Uzasadnienie.