Drukuj


O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

najem pomieszczeń w Szpitalu Rejonowym w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 9.

1. Szczegółowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na     stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

Ogłoszenie - plik do pobrania    

Warunki zamówienia - dwa gabinety lekarskie: poradnia ortopedyczna, gabinet protetyki słuchu - plik do pobrania

Warunki zamówienia - poradnia dermatologiczna - plik do pobrania

Warunki zamówienia - pomieszczenia na zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi - plik do pobrania

Warunki zamówienia - bar - plik do pobrania

Warunki zamówienia - dwa kioski - plik do pobrania

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 02.09.2014r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 30.07.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 29.08.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Dotyczy: przetargu na najem pomieszczeń w Szpitalu Rejonowym w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o unieważnieniu przetargu na działalność kiosku w zakresie art odzieżowych, pasmanteryjnych, itp.

unieważnienie- plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 19.09.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: przetargu na najem pomieszczeń w Szpitalu Rejonowym w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie Kiosk 1 - plik do pobrania
Rozstrzygnięcie Bar- plik do pobrania