Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj
MONITORING WIZYJNY - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.),

informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych utrwalonych za pomocą MONITORINGU WIZYJNEGO jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, z siedzibą: ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz.

Inspektor Ochrony Danych (IOD):

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi utrwalonymi za pomocą monitoringu wizyjnego prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):

telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 pod numer telefonu: 29 753 42 85

e-mailowo: pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 • budynki SPZZOZ w Przasnyszu (rejestrację główną szpitala, hole windowe, korytarze szpitala, wybrane sale chorych na oddziale OITiA i Odział Psychiatryczny),
 • obszar wokół SPZZOZ w Przasnyszu (chodniki przed wejściami do szpitala, parking przed wejściem do szpitala).

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 40 dni. Po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane.

Zapis z monitoringu w sali przymusowego nadzoru [Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Detoksykacji] przechowuje się przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się postępowania.

Po upływie terminu przechowywania zapis usuwa się w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie poprzez jego automatyczne nadpisanie.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

SP ZZOZ w Przasnyszu zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych na wniosek: organów prowadzących postępowanie / Kierownika jednostki /na wniosek osoby, której dane dotyczą. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki.

Ma Pani/Pan ma prawo do:

  1. informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za instalację, jego adresie i danych do kontaktu;
  2. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  3. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących w uzasadnionych przypadkach;
  4. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  5. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i Rady UE (zwanego RODO).

Monitoring wizyjny w SPZZOZ w Przasnyszu pliki do pobrania:

Zarządzenie Wewnętrzne w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SPZZOZ w Przasnyszu
Załącznik nr 1 - Wniosek o zabezpieczenie nagrań z monitoringu
Załącznik nr 2 - Wzór rejestru udostępniania danych z monitoringu wizyjnego
Załącznik nr 3 - Protokół przekazania kopi nagrania z systemu monitoringu