Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ LEKARZA SPECJALISTY

 

Lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń w poradniach specjalistycznych. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia, specjaliści realizują także wizyty w domu chorego. Jeżeli zachodzi taka konieczność, lekarz kierujący do specjalisty powinien wskazać, czy wymagane jest udzielenie porady w domu. Potrzebę takiej wizyty może zgłosić sam pacjent lub Jego opiekun.

W przypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, świadczenie w poradni specjalistycznej winno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz, a świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lekarze specjaliści:

  • wykonują zabiegi medyczne, których wykonanie jest możliwe w gabinetach zabiegowych;
  • udzielają porad specjalistycznych w ramach których wykonują badania lekarskie, udzielają albo zlecają niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz przepisują konieczne leki.

W czasie pierwszej wizyty, lekarz specjalista stawia diagnozę i ustala dalsze leczenie. W razie potrzeby, kontynuuje leczenie lub kieruje do innych specjalistów, także na leczenie w szpitalu.

  • Jeżeli pacjent został skierowany przez specjalistę do innej poradni specjalistycznej albo do szpitala, wraz ze skierowaniem powinien otrzymać wszystkie dostępne wyniki badań umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.
  • Na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową, czy też badania medycyny nuklearnej np. scyntygrafię tarczycy, scyntygrafię całego ciała, czyli na tak zwane ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK), skierowanie może wystawić lekarz z poradni specjalistycznej. Te badania można wykonać w wybranej przez siebie pracowni, laboratorium czy zakładzie diagnostycznym.
  • Jeżeli pacjent jest pod stałą opieką specjalistyczną i wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie na nie powinien wystawić lekarz z poradni specjalistycznej. Powyższe zasady dotyczą także lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.

 

Jeżeli pacjent był wcześniej leczony w szpitalu, może w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia pobytu w oddziale udać się do poradni specjalistycznej tego szpitala (w miarę możliwości do lekarzy z zespołu, który zajmował się Nim), w celu oceny przebiegu leczenia po zakończeniu hospitalizacji.

Lekarz leczący w poradni specjalistycznej jest zobowiązany do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. W razie konieczności powinien wystawić zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może kontynuować leczenie wypisując wskazane przez specjalistę leki.

 

Lekarz specjalista może skierować na wszystkie badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania, w miejscu wskazanym przez lekarza.

 

Skierowanie

Udając się do poradni specjalistycznych pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Jeśli pacjent kontynuuje terapię w kolejnym roku kalendarzowym, nie musi dostarczać nowego skierowania.