Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Ministerstwo Zdrowia

 

"Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w roku 2015"

 

Tytuł projektu: "Zakup urządzenia do ćwiczeń czynnych i bernych kończyny górnej w przestrzeni wirtualnej"

 

Złożony projekt dnia  15.07.2015r

 

Szacowana wartość projektu wynosi:      214 830,00 zł

z tego

Dofinansowanie z MZ:                                  182 605,60 zł

Wkład Powiatu Przasnyskiego:                              0,00 zł

Wkład SP ZZOZ w Przasnyszu:                      32 224,50 zł

 

Cel projektu: Głównym celem projektu jest doposażenie Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Nurologii w Urządzenie do ćwiczeń czynnych i biernych kończyny górnej w przestrzeni wirtualnej

 

Zakres rzeczowy: Przedmiotem projektu jest zakup Urządzenia do ćwiczeń czynnych i bernych kończyny górnej w przestrzeni wirtualnej

 

 

 

Sporządziła: mgr Marta Królikowska