Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla SPZZOZ w Przasnyszu
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
 
SIWZ - plik do pobrania
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 05.12.2014r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 27.11.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 02.12.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ


Dotyczy:przetargu o wartości poniżej 30.000 euro na: Dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego.
 

odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania

 

 
  Przasnysz, dn. 08.12.2014r

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E


Dotyczy:przetargu o wartości poniżej 30.000 euro na: Dzierżawę niezbędnej aparatury do oznaczeń mikrometodą kolumnową żelową wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej dla SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu
 

Rozstrzygniecie- plik do pobrania