Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwcję systemów alarmowych SPZZOZ w Przasnyszu
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
Ogłoszenie - plik do pobrania
SIWZ - plik do pobrania
Załączniki - plik do pobrania
 
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.01.2015r do godz. 1000. Otwarcie nastąpi 16.01.2015r o godz. 1030


Przasnysz, dnia 08.01.2015 r.
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
S P R O S T O W A N I E
 
 przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na: Ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwcję systemów alarmowych SPZZOZ w Przasnyszu
 

Sprostowanie - plik do pobrania

Przasnysz, dnia 09.01.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 22.01.2015r

 

Rozstrzygnięcie

przetarg o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwcję systemów alarmowych SPZZOZ w Przasnyszu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu przetargu.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania