Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

wykonanie demontażu tomografu komputerowego znajdującego się w SPZZOZ w Przasnyszu.

Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123.

         Zapytanie ofertowe- plik do pobrania,
     

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.01.2015 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 16.01.2015 r.
 
  Przasnysz, dn. 28.01.2015r

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E


zapytanie ofertowe na:

wykonanie demontażu tomografu komputerowego znajdującego się w SPZZOZ w Przasnyszu.


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.
 

Rozstrzygniecie- plik do pobrania