Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu.
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

  Treść zapytania - plik do pobrania,
   
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 18.01.2016r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 08.01.2016 r.
                                                                Do wszystkich, Którzy pobrali SIWZ


zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu.
 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej zamieszcza w załączeniu :Instrukcję Postepowania Podczas Sygnalizowania Centrali TELSAP 2100" oraz "Instrukcję Reagowania na Sygnały Centrali Polon 4900".
  Instrukcja 1  - plik do pobrania,
  Instrukcja 2  - plik do pobrania

Przasnysz, dnia 12.01.2016 r.
 
  Przasnysz, dn. 14.01.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Odpowiedzi na zapytania

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 19.01.2016r

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

zapytanie ofertowe na:
 
złożenie oferty cenowej na ochronę obiektów, dozorowanie, monitorowanie i konserwację systemów alarmowych w obiektach SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w zapytania.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania