Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 
 1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytania można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl
          
 Treść zapytania - plik do pobrania
 

2.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.10.2016 r do godz. 1000.


Przasnysz, dnia 25.10.2016 r.
 

 

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 

S P R O S T O W A N I E

 

Sprostowanie + formularz oferty - plik do pobrania

 

Przasnysz, dnia 26.10.2016 r.
 

 

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 

S P R O S T O W A N I E   2

Sprostowanie + formularz oferty - plik do pobrania

 
Przasnysz, dnia 26.10.2016 r.
 

 

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że:

Przy ustalaniu oprocentowania środków na rachunkach bankowych należy zastosować WIBID jednomiesięczny z 30.09.2016 r.

 
Przasnysz, dnia 26.10.2016 r.
 

 R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

 
 
 
zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30.000 euro na:
 
Pełnienie obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu:
 

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

 
Przasnysz, dnia 27.10.2016 r.