Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

     Treść zapytania        - plik do pobrania

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 12.01.2017 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 03.01.2017 r.
 
  Przasnysz, dn. 09.01.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


Odpowiedzi na zapytania


 
zapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania 1 - plik do pobrania

 

  Przasnysz, dn. 10.01.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


Odpowiedzi na zapytania

 
 
zapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania 2 - plik do pobrania

  Przasnysz, dn. 10.01.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


Odpowiedzi na zapytania

 
 
zapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
 

Odpowiedzi na zapytania 3- plik do pobrania

  Przasnysz, dn. 16.01.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytanie


zapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu informacje z otwarcia ofert.

Infomacja z otwarcia ofert  - plik do pobrania
 
  Przasnysz, dn. 26.01.2017r

Do wszystkich, którzy pobrali zapytaniezapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych dla SPZZOZ w Przasnyszu.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygięcie w/w zapytania.
 
Rozstrzygnięcie  - plik do pobrania