Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

Logo POIŚ SOR kolorowe
O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

złożenie oferty cenowej na etykiety unijne samoprzylepne informujące o projekcie współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej.

  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Treść zapytania- plik do pobrania,

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 27.11.2018 r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 19.11.2018 r.
 

Logo POIŚ SOR kolorowe
R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

zapytanie ofertowe na:

 etykiety unijne samoprzylepne informujące o projekcie współfinansowanym z funduszy Unii Europejskiej.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza rozstrzygnięcie w/w zapytania:
 
 
Rozstrzygnięcie - plik do pobrania\
 

Przasnysz, dnia 03.12.2018 r.