Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe na Dostawę piły elektrycznej do zabiegów dla SPZZOZ w Przasnyszu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na Dostawę piły elektrycznej do zabiegów dla SPZZOZ w Przasnyszu.

  1. Treść zapytania - plik do pobrania,

  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 11.10.2019 r do godz. 10:00.

Przasnysz, dnia 03.10.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe na Dostawę piły elektrycznej do zabiegów dla SPZZOZ w Przasnyszu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszuna zadane pytania udziela odpowiedzi:                                                                                                     
  1. Pytania - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 08.10.2019 r.
 

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe na Dostawę piły elektrycznej do zabiegów dla SPZZOZ w Przasnyszu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza sprostowanie w/w zapytania ofertowego:                                                                                
  1. SPROSTOWANIE - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 09.10.2019 r.
 

UNIEWAŻNIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu


ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

dotyczy:
Zapytanie ofertowe na Dostawę piły elektrycznej do zabiegów dla SPZZOZ w Przasnyszu. 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu unieważnienie w/w zapytania ofertowego:                                                            
  1. UNIEWAŻNIENIE - plik do pobrania,

Przasnysz, dnia 23.10.2019 r.