Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
    o1-10062014.rar - Ogłoszenie,
    o1p-13062014.rar - Ogłoszenie,
    z1-13062014.rar - Pakiety,
    s1-13062014.rar - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 23.07.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 10.06.2014 r.
 

 

  Przasnysz, dn. 23.06.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

p1-10062014.rar - Odpowiedzi na zapytania
 

 

  Przasnysz, dn. 26.06.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

p2-10062014.rar - Odpowiedzi na zapytania
 

 

  Przasnysz, dn. 27.06.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

p3-10062014.rar - Zmiana ogłoszenia
 

 

  Przasnysz, dn. 30.06.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

p4-10062014.rar - Odpowiedzi na zapytania
 

 

  Przasnysz, dn. 03.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

p5-10062014.rar - Odpowiedzi na zapytania
 
  Przasnysz, dn. 08.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.
 

Zmiana ogłoszenia - plik do pobrania
 

 

  Przasnysz, dn. 14.07.2014r

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w odpowiedzi na zapytania które wpłynęły udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na zapytania - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 04.08.2014r


ROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy: przetargu na dostawę leków dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu.

rozstrzygnięcie - plik do pobrania