Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na:

zakup mikroskopu okulistycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.
    o1-04072014.rar - Ogłoszenie,
    s1-04072014.rar - SIWZ.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 16.07.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 04.07.2014 r.
 
  Przasnysz, dn. 08.07.2014r

SPROSTOWANIE

Dotyczy: przetargu na zakup mikroskopu dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu poprawiony wzór formularza ofertowego.

sprostowanie - plik do pobrania
 

  Przasnysz, dn. 17.07.2014r

 


ROZSTRZYGNIĘCIE

 

Dotyczy: przetargu na zakup mikroskopu dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje o rozstrzygnięciu w/w przetargu.

rozstrzygnięcie- plik do pobrania