Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w PrzasnyszuMisją Szpitala jest „Być użytecznym, pomagać innym
Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
tel/fax: (0-29) 75-34-300 / 380
NIP 761-13-33-881
REGON 000302480

przetarg na wykonanie usługi polegającej na: zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu.
  1. Szczegółowe informacje odnośnie zapytanie można uzyskać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 pokój Z 123 oraz na stronie internetowej: www.szpitalprzasnysz.pl.

    Ogłoszenie - plik do pobrania,
     SIWZ     - plik do pobrania
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat SP ZZOZ w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, Administracja (I piętro) pok. Z110 do dnia 09.12.2014r do godz. 1000.

Przasnysz, dnia 01.12.2014 r.
 
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

przetarg na wykonanie usługi polegającej na: zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
 
 
Przasnysz, dnia 01.12.2014 r.
   

Do wszystkich, którzy pobrali ofertę


ROZSTRZYGNIĘCIE

przetarg na wykonanie usługi polegającej na: zabezpieczeniu i organizacji transportu samochodowego, specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Przasnysz.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zamieszcza w załączeniu rozstrzygnięcie w/w przetargu.

Rozstrzygnięcie - plik do pobrania

Przasnysz, dnia 11.12.2014 r.